מחשבון זכאות

ברוכים הבאים למחשבון הזכאות, כאן תוכלו להכניס את תאריך הנישואין, מספר האחים שלכם, שנות שירות צבאי, מספר ילדים ועודובכך להבין האם אתם זכאים להלוואת זכאות של משרד השיכון. ואם כן, באיזה סכום?


1. הזנת נתונים

א. בחרו בלשונית הרלונטית.
ב. הזינו שנות נישואין.
ג. הזינו מספר ילדים.
ד. הזינו את מספר האחים לבעל ולאישה.
ה. הזינו את מספר חודשי השירות חובה של הבעל ושל האישה.


2. תוצאות

בפלט אתם תקבלו ניקוד וסכום הלוואה. דגשים:
* המשכנתא לזכאי משרד הבינוי והשיכון תינתן לכל מי שצברו 599 נקודות ויותר.
* הזכאים יוכלו לתכנן ולבחור את תקופת פריסת המשכנתא בטווח של 10–30 שנים, בקפיצות של 5 שנים וזאת בהתאם ליכולת הכלכלית שלהם. * הריבית במסלול זה תעמוד על 0.5% פחות מהריבית הממוצעת של הבנקים למשכנתאות שבנק ישראל מפרסם ולכל היותר תעמוד על 3.0%.
* המסלול הינו בריבית קבועה וצמוד למדד המחירים לצרכן, ועל פרעון לא ינתנו קנסות.