fbpx

מושגי יסוד:
מס רכישה

👈🏻מהו מס רכישה?
מס שחל על רוכש הנכס ( להבדיל ממס שבח שחל על מוכר הנכס), על מי שזוהי דירתו היחידה יחולו מדרגות מס רכישה של דירה יחידה. 
🧭למי משולם המס?
 זהו מס שעל הרוכשים לשלם לרשויות המס בישראל.
🧭למי יש פטור ממס רכישה?
לתושב ישראל שרוכש דירה יחידה עד שווי 1,744,505 ש”ח.
🧭וכמה ישלמו כאלו שרוכשים דירה בעלות גבוהה יותר?
הם ישלמו מס לפי שווי יחסי לפי מדרגות המס.
 
מדרגות המס לרכישת דירה יחידה לשנת 2020:
עד 1,744,505 – 0% מס רכישה.
על החלק שבין 1,744,505 עד 2,069,205 ישלמו 3.5 %.
על החלק שבין 2,069,205 עד 5,338,290 ישלמו 5%.
על החלק שבין 5,338,290 עד 17,794,305 ישלמו 8%.
על החלק שמעל 17,794,305 ישלמו 10%.
 
ומהו מס הרכישה לדירה שנייה?
מס רכישה על דירה שנייה עד סכום של 5,340,425 הינו 8% ועל החלק שמעל הינו 10%.
 
💰דירה במתנה: 
בעת קבלת דירה במתנה, יחול מס רכישה של 1/3 ממס הרכישה הרגיל.
לדוגמא:
אם זו דירה יחידה עד 1.75 מיליון, למשל, לא יחול מס. אם זו דירה נוספת שעולה 1 מיליון ש”ח, אז במקום 80 אלף ש”ח (8%) המס יהיה כ26,000 ש”ח (שליש מ-80 אלף).
 
מס בהחלפת דירת מגורים:
על משפר דיור (קונה דירה ומוכר את הדירה הקודמת תוך 18 חודשים) יחולו מדרגות מס הרכישה של דירה יחידה בגין רכישת הדירה החדשה, בתנאי שימכור את הדירה הקודמת תוך שנה וחצי.
ומהו מס הרכישה לא על דירה למגורים?
מס רכישה על נכסים שאינם למגורים: קרקע, חנות, מפעל, מגרש, משרד וכדומה הינו 6%.

שאלות נוספות? צרו איתנו

קבלו שיחת ייעוץ בחינם!

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם