fbpx

מושגי יסוד:
זכרון דברים

בפשטות: זהו מסמך להצהיר על הכוונות של המוכר והרוכשים לרכוש את הדירה.
 
 
מתי נכתוב זכרון דברים?
כשחיפשנו דירה והחלטנו לייצר עם המוכר הסכם מהיר שישמור את זכויותינו בנכס על מנת לא לפספס עסקה טובה.
📝זכרון דברים הוא בעצם חוזה לכל דבר ועניין!
משפטית, זכרון הדברים נתפס בעיני בה”מ כהסכם מחייב לכל דבר ועניין.
ואפילו שרבים מוסיפים סעיף ש”הסכם מחייב ייחתם בתוך כמה ימים” לזכרון הדברים מחוייבות מלאה כשם שלחוזה יש.
 
מהן ההשלכות של חתימה על הסכם שכזה:
🚫 קונה הדירה יכול לגלות מאוחר יותר, שעל הבית שהוא מתכנן לרכוש רשומה משכנתא או אולי כמה משכנתאות, שמסיבות שונות, אין ביכולתו של המוכר להוריד מהנסח טאבו.
🚫 רוכש יכול לראות שעל הנכס שהוא עומד לרכוש רשומים בטאבו עיקולים לטובת צד שלישי,או למשל צווי מניעה בגלל בעיות כלשהן או הערת אזהרה כלשהי. בכל אלו יש פוטנציאל למנוע את השלמת העסקה ורישום הנכס על שם הקונים.
 
התוצאה הלא טובה:
הקונים לא יוכלו לקבל משכנתא מהבנק ולא יוכלו להעביר את הזכויות בנכס על שמם!
 
לכן, טיפ חשוב:
אמנם ייתכן מצב שאם לא תחתמו על הסכם של זכרון דברים מוכר הדירה עלול למכור אותה, אך זה עדיף על פני מקרה שבו יש בידכם התחייבות לרכוש נכס שיש עליו בעיות והגבלות כלשהן.
 

שאלות נוספות? צרו איתנו

קבלו שיחת ייעוץ בחינם!

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם